Lala Karmela

Popular Tracks

Omong Kosong


Artist: Lala Karmela Shared By:

Kamu, Aku, Cinta


Artist: Lala Karmela Shared By:

Cinta Tak Tepat Waktu


Artist: Lala Karmela Shared By:

Satu Jam Saja - Single Only


Artist: Lala Karmela Shared By:

Engkaulah Mentari


Artist: Lala Karmela Shared By:

Lala Karmela Albums